Home Dirty Protest - Wales is Drowning Tickets

Dirty Protest - Wales is Drowning

Sunday 2nd April 2023
Le Pub, Newport Le Pub
14 High Street
Newport
UK
NP20

Doors at 6:00pm

Information
×

Additional information

Dirty Protest Theatre & Trandoshan Hunters present… WALES IS DROWNING Dirty Protest Theatre and Trandoshan Hunters join forces for ‘Wales is Drowning’, a mini South Wales tour of new writing, poetry and music. 6 new plays. A brand new EP. We’re tired, we’re poor and we’re pissed off, but we are gonna make it, right?! TRANDOSHAN HUNTERS combine music and spoken word, and we are buzzing to join them as they tour their new EP, Wales is Drowning, to bring you an evening of music, spoken word, and of course theatre! We’ve given six epic Welsh writers the task of producing six ten-minute short plays with the theme: Wales is Drowning, inspired by the band’s EP title. A small number of actors and one director will then have one day to rehearse and perform these brilliant pieces. The night will be topped off with Trandoshan Hunters’ live performance of their Wales is Drowning EP. So come join us for a drink, a dance and a proper good night! TRANDOSHAN HUNTERS consist of North Wales based Scottish poet and vocalist Chris Ingram, Dublin based musician and songwriter Richard Geraghty and Edinburgh multi-instrumentalist Andy Duncan. They play a set of multi-genre beats set to song and spoken word covering topics as diverse as geo-politics to growing carrots to the contents of tinned All Day Breakfasts. Spanning hip-hop, punk, dance, electro and Gregorian Chanting. "BETAMAX is a great new tune by new outfit Trandoshan Hunters": Tom Robinson, 6 Music. "Trandoshan Hunters made my vulva throb… then expand": Juniper Blue More information on Chris Ingram here. https://www.cegrecords.com/chris-ingram Dirty Protest is Wales' new writing theatre company, based in Newport, delivering “theatrical tequila without the paraphernalia, all for the price of a pint” Please let us know, by emailing info@dirtyprotesttheatre.co.uk if you have any additional access needs. 6 new plays. A brand new EP. A sprinkling of spoken word and banging tunes. Dirty Protest Theatre join forces with multi-genre artists Trandoshan Hunters for a wicked night you don’t want to miss. ----------- Dirty Protest Theatre a Trandoshan Hunters yn cyflwyno … WALES IS DROWNING Dirty Protest Theatre a Trandoshan Hunters yn dod ynghyd er mwyn cyflwyno ‘Wales is Drowning’, taith fer yn ne Cymru o ysgrifennu newydd, barddoniaeth a cherddoriaeth. 6 drama newydd. EP newydd sbon. Rydym ni’n flinedig, wedi cael llond bol ac yn dlawd, ond rydym am gyrraedd pen talar, iawn?! Mae TRANDOSHAN HUNTERS yn cyfuno cerddoriaeth â’r gair llafar, ac rydym yn llawn cyffro o fod yn ymuno â nhw wrth iddyn nhw fynd ar daith gyda’i EP newydd, Wales is Drowning, er mwyn darparu noson o gerddoriaeth, deunydd llafar, a theatr wrth gwrs! Rydym wedi holi chwe awdur Cymreig o fri lunio chwech drama fer 10 munud o hyd ar y thema: Wales is Drowning, ac wedi eu hysbrydoli gan enw EP y band. Bydd nifer fach o actorion ac un cyfarwyddwr wedyn yn cael diwrnod i ymarfer a pherfformio’r darnau disglair hyn. Bydd y noson yn dod i ben gyda pherfformiad byw gan Trandoshan Hunters o’i EPWales is Drowning. Felly dewch draw am ddiod, i ddawnsio ac i gael noson heb ei hail! Mae TRANDOSHAN HUNTERS yn cynnwys y bardd a’r canwr Albanaidd sy’n byw yng ngogledd Cymru, Chris Ingram, y cerddor a’r cyfansoddwr o Ddulyn, Richard Geraghty a Andy Duncan o Gaeredin sy’n canu llu o offerynnau. Maent yn perfformio caneuon amrywiol o fathau gwahanol yn ogystal â darnau llafar sy’n cwmpasu pynciau mor amrywiol â geo-wleidyddiaeth, tyfu moron, a chynhwysion tuniau brecwast trwy’r dydd. Yn cwmpasu hip-hop, pync, dawns, electro a Llafarganu Gregoraidd. "Mae BETAMAX yn diwn newydd wych gan y band newydd Trandoshan Hunters". Tom Robinson 6 Music. "Fe wnaeth Trandoshan Hunters i fy fwlfa guro ... ac yna chwyddo ". Juniper Blue @Magic Dragon Mwy o wybodaeth i’w gael yma am Chris Ingram. https://www.cegrecords.com/chris-ingram Mae Dirty Protest yn gwmni theatr Cymreig sy’n rhoi blaenoriaeth i ysgrifennu newydd, ac yn arwain ar ddatblygu, hyrwyddo a chynhyrchu ysgrifennu newydd ar gyfer ei berfformio. “Theatrical tequila without the paraphernalia, all for the price of a pint”. Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw anghenion mynediad ychwanegol naill ai tra yn bwcio neu trwy e-bostio info@dirtyprotesttheatre.co.uk. 6 drama newydd. EP newydd sbon. Llond dwrn o eitemau llafar a thiwns trawiadol. Mae Dirty Protest Theatre yn dod ynghyd gyda a’r artistiaid aml-gyfrwng Trandoshan Hunters ar gyfer noson nodedig fyddwch chi ddim eisiau ei methu.

General Admission
£8.80
inc. fees • £0.80 Booking fee
£8.00 Face value
Ticket total ££0.00*
*May vary based on selected options in checkout
×

ENTER YOUR PROMO CODE BELOW:

Venue information

Le Pub
14 High Street
Newport
UK
NP20

That's all we have for Dirty Protest - Wales is Drowning! Book your tickets now

Share with friends and family: Or copy and paste this link:
https://www.gigantic.com/dirty-protest-wales-is-drowning-tickets/newport-le-pub/2023-04-02-18-00
Back to top: